Deprecated: Optional parameter $Description declared before required parameter $CallbackURL is implicitly treated as a required parameter in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/dima/classes/zarinpal.php on line 123

Deprecated: Optional parameter $Email declared before required parameter $CallbackURL is implicitly treated as a required parameter in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/dima/classes/zarinpal.php on line 123

Deprecated: Optional parameter $Mobile declared before required parameter $CallbackURL is implicitly treated as a required parameter in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/dima/classes/zarinpal.php on line 123

Deprecated: Return type of DUP_PRO_DB_Build_Iterator::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/duplicator-pro/classes/package/class.pack.database.build.iterator.php on line 400

Deprecated: Return type of DUP_PRO_DB_Build_Iterator::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/duplicator-pro/classes/package/class.pack.database.build.iterator.php on line 317

Deprecated: Return type of DUP_PRO_DB_Build_Iterator::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/duplicator-pro/classes/package/class.pack.database.build.iterator.php on line 463

Deprecated: Return type of DUP_PRO_DB_Build_Iterator::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/duplicator-pro/classes/package/class.pack.database.build.iterator.php on line 391

Deprecated: Return type of DUP_PRO_DB_Build_Iterator::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/duplicator-pro/classes/package/class.pack.database.build.iterator.php on line 242

Deprecated: Creation of dynamic property DUP_PRO_Global_Entity::$notices is deprecated in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/duplicator-pro/classes/entities/class.json.entity.base.php on line 263

Deprecated: Return type of WpshDate\WPSH_Jalali::format($format) should either be compatible with DateTime::format(string $format): string, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/wp-shamsi/lib/Date/Jalali.php on line 223

Deprecated: Return type of WpshDate\WPSH_Jalali::setDate($year, $month, $day = 1) should either be compatible with DateTime::setDate(int $year, int $month, int $day): DateTime, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/wp-shamsi/lib/Date/Jalali.php on line 97
برای ایران » حمل‌ونقل عمومی کارآمد برای تهران

حمل‌ونقل عمومی کارآمد برای تهران

یکی از انتظارات مهم شهروندان تهرانی از شورای اسلامی شهر تهران،سیاست گذاری برای ”ترافیک، عبور و مرور روان و توسعه شبکه حمل‌ونقل عمومی ” است. دکتر مجید فراهانی با شناخت دقیق این موضوع و با تکیه بر تجربه چهار سال فعالیت به عنوان نماینده مردم شهر تهران در شورای پنجم تلاش خواهد نمود تا با پیگیری اقدامات شاهد ترافیک، عبور و مرور روان و توسعه شبکه حمل‌ونقل عمومی کارآمد برای زندگی شهروندان باشیم.

چالش های اساسی:

چالش های اساسی فراروی مدیریت شهری در این حوزه عبارتند از:

 1. عدم توزیع مناسب کاربری‌های سکونت و فعالیت
 2. خودرو محور بودن سیستم حمل‌ونقل شهر تهران و عدم مطلوبیت حمل‌ونقل عمومی در مقایسه با حمل‌ونقل شخصی
 3. وجود شهرهای اقماری در مبادی ورودی شهر
 4. عدم وجود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و فضای پارک عمومی مناسب خودرو
 5. تقاضای سفرهای القایی و عدم وجود فرهنگ ترافیک شهروندان

هدف راهبردی:

ارتقاء و توسعه حمل و نقل عمومی در راستای آسایش شهروندان

راهبردها:

راهبردهای قابل پیگیری برای حل مشکلات و چالش ها در این حوزه عبارتند از:

 1. توسعه حمل و نقل عمومی با تأکید بر حمل و نقل ریلی
 2. ارتقاء فرهنگ ترافیک و قانون پذیری
 3. ایجاد و معرفی برنامه های حمل و نقل سبز
 4. انسان محور نمودن نظام حمل و نقل و ترافیک

سیاست‌ها:

سیاست های اجرایی برای مدیریت مسائل در این حوزه عبارتند از:

 1. اجرای برنامه های کاهش ترافیک در مراکز شهری به موازات ابتکارات لجستیک برای حمل و نقل باری
 2. به روز رسانی طرح جامع حمل و نقل و ترافیک و هماهنگی طرح های توسعه شهری با سیاست های حمل و نقل و ترافیک
 3. ایجاد تناسب بين تغييرات كاربري‌ها وشبكه حمل ونقل و برنامه ریزی همزمان کاربری زمین و حمل و نقل به صورت یکپارچه و منطبق بر طرح تفصیلی مصوب
 4. کاهش سهم استفاده از موتورسیکلت در سفرهای شهری و کاهش تصادفات ناشی از آن
 5. ایجاد شبکه هماهنگ چند وجهی حمل و نقل عمومی با رویکرد امکان دسترسی به سیستم حمل و نقل عمومی از نقاط مختلف شهر
 6. افزایش سهم حمل و نقل عمومی از مجموع جابجایی های درون شهری
 7. توجه ویژه به مناسب سازی معابر و فضاهای عمومی به منظور ایمن سازی و سهولت تردد جانبازان و معلولین
 8. افزایش مطلوبیت سفر با حمل و نقل عمومی درون شهری
 9. گسترش استفاده از سامانه های انبوه بر حمل و نقل با اولویت توسعه مترو و اتوبوسرانی تندرو
 10. افزایش طول و تکمیل ایستگاه ها و تجهیزات خطوط مترو بهره برداری شده
 11. ارتقاء سطح فرهنگ ترافیکی در سطوح مختلف جامعه از طریق آموزش با همکاری رسانه های جمعی، آموزش و پرورش، راهنمایی و رانندگی و …
 12. اعمال سیاست های توسعه فضاهای پارک خودرو

اقدامات کلیدی:

اقدامات کلیدی که در این حوزه برای اجراء و عملیاتی شدن مورد پیگیری و پی جوئی قرار خواهد گرفت عبارتند از:

 1. بازنگری و باز طراحی شبکه جامع حمل و نقل عمومی
 2. تکمیل شبکه خطوط مترو و بهره برداری هر ماه از یک ایستگاه مترو
 3. ایجاد زیر ساخت های لازم به منظور دستیابی به سرفاصله 2.5 دقیقه در مترو
 4. اورهال کامل ناوگان مترو
 5. افزایش سهم قطار شهری از کل جابجایی‏های درون شهری از ۹ درصد فعلی به ۲۰ درصد
 6. توسعه شبکه اتوبوس تندرو (BRT) با احداث و بهره برداری از 25 کیلومتر خط جدید و افزایش ۲۰۰ دستگاه اتوبوس تندرو
 7. نوسازی و توسعه 3200 دستگاه اتوبوس با مشارکت بخش خصوصی
 8. ایجاد و بهره برداری از 20 کیلومتر خطوط ریلی سبک (LRT)
 9. هوشمندسازی سامانه تاکسی رانی و احداث ۴ خط HOV برای سهولت تردد ناوگان تاکسی
 10. تعویض و نوسازی 8000دستگاه ون فرسوده و تأمین و بکارگیری 5000 دستگاه تاکسی استاندارد و هیبریدی
 11. افزایش تعداد ناوگان دیزل حمل و نقل عمومی مجهز به فیلتر جذب دوده
 12. مکانیزاسیون کامل محدوده زوج و فرد شهر
 13. نصب ۲۰۰۰ دستگاه دوربین ثبت تخلف سرعت،عبور از چراغ قرمز، نظارت تصویری، تعرض به مسیرهای ویژه، ورود ممنوع و …. و تجهیز ۸۰۰ معبر به سیستم‌های مکانیزه ثبت تخلف
 14. طراحی و استقرار سامانه نظارت بر خدمات بخش خصوصی
 15. احداث پارک سوار در گره های اصلی حاشیه ای و میانی شبکه
 16. افزایش فضای پارک تأمین شده توسط شهرداری با مشارکت بخش خصوصی
 17. ایجاد سالانه 1000 پارک غیر حاشیه ای