Deprecated: Optional parameter $Description declared before required parameter $CallbackURL is implicitly treated as a required parameter in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/dima/classes/zarinpal.php on line 123

Deprecated: Optional parameter $Email declared before required parameter $CallbackURL is implicitly treated as a required parameter in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/dima/classes/zarinpal.php on line 123

Deprecated: Optional parameter $Mobile declared before required parameter $CallbackURL is implicitly treated as a required parameter in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/dima/classes/zarinpal.php on line 123

Deprecated: Return type of DUP_PRO_DB_Build_Iterator::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/duplicator-pro/classes/package/class.pack.database.build.iterator.php on line 400

Deprecated: Return type of DUP_PRO_DB_Build_Iterator::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/duplicator-pro/classes/package/class.pack.database.build.iterator.php on line 317

Deprecated: Return type of DUP_PRO_DB_Build_Iterator::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/duplicator-pro/classes/package/class.pack.database.build.iterator.php on line 463

Deprecated: Return type of DUP_PRO_DB_Build_Iterator::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/duplicator-pro/classes/package/class.pack.database.build.iterator.php on line 391

Deprecated: Return type of DUP_PRO_DB_Build_Iterator::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/duplicator-pro/classes/package/class.pack.database.build.iterator.php on line 242

Deprecated: Creation of dynamic property DUP_PRO_Global_Entity::$notices is deprecated in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/duplicator-pro/classes/entities/class.json.entity.base.php on line 263

Deprecated: Return type of WpshDate\WPSH_Jalali::format($format) should either be compatible with DateTime::format(string $format): string, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/wp-shamsi/lib/Date/Jalali.php on line 223

Deprecated: Return type of WpshDate\WPSH_Jalali::setDate($year, $month, $day = 1) should either be compatible with DateTime::setDate(int $year, int $month, int $day): DateTime, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/wp-shamsi/lib/Date/Jalali.php on line 97
برای ایران » بودجه ریزی مشارکتی با استفاده از نظر مردم باید در دوره ششم ادامه یابد

بودجه ریزی مشارکتی با استفاده از نظر مردم باید در دوره ششم ادامه یابد

مجید فراهانی، ناظر رئیس شورا در امور محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر و رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جریان بازدید از پروژه های در حال تکمیل منطقه ۹ و در جمع اعضای شورایاری منطقه گفت: منابع و مصارف بودجه شهرداری را تک تک شهروندان تهرانی با پرداخت بهای خدمات و عوارض عمومی شهر یا عوارض پروانه ساختمانی تامین می کنند اما متاسفانه شاهد هستیم که سالها در روند تدوین بودجه شهرداری ،این بودجه بر اساس نیازهای شهروندانی که منابع شهرداری را تامین می کنند تهیه و اجرایی نمی شد، بلکه سلیقه مدیران شهرداری،نظر مشاور یا طرح اجرایی فلان پیمانکار بجای نظر مردم درباره بودجه تعیین کننده بود و تنها چیزی که ظاهرا اهمیتی ندارد نیاز و نظر شهروندی است که با پرداخت عوارض و بهای خدماتش چرخ مالیه شهرداری را می چرخاند!
او افزود: برای منافع مردم و درمسیر اصلاح بودجه شهرداری که مردم آن را تامین می کنند؛ باید به سمت تعیین مصارف بودجه با اولویت و نظر مردم حرکت کنیم،تا«بودجه برای مردم» معنا پیدا کند. این روزها همه از اصلاح بودجه حرف می زنند و هر کسی به نظر خودش کارشناسی ترین نظر را می دهد اما هیچ کدام از این افراد حاضر نیستند ببینند خواست و نظر مردم درباره بودجه چیست!
عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: بودجه مال مردم هست و مردم باید درباره آن نظر بدهند؛ وقتی بر اساس قانون اساسی این مردم با رای و انتخاب خودشان اعضاء شورای شهر، نمایندگان مجلس ، رئیس جمهور و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری را انتخاب می کنند چرا نباید درباره بودجه منطقه و محله خودشان اظهار نظر کنند و نظر بدهند؟
او ادامه داد: آیا حق انتخاب سیاست گذاران و اداره کنندگان امور شهر و کشور سطحی بسیار بالاتر از مشارکت در تدوین و جهت بخشیدن به بودجه را ندارد؟ پس چرا شهروندان نمی توانند درباره بودجه کشور و شهر هم نیازها و اولویت های خود را بیان کنند؟ و با نظر آنها مصارف بودجه شهرداری و دولت اولویت بندی شود؟
فراهانی تاکید کرد: از ابتدای حضورم در شورا با همراهی شورایاران مساله بودجه ریزی مشارکتی را برای توجه به نظرات و نیازهای شهروندان در بودجه ریزی مورد توجه قرار دادم و تا امروز در شورای پنجم اقدامات در مسیر بودجه برای مردم اقداماتی انجام شده است.
ناظر رئیس شورا در امور محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران با اشاره به برخی از این اقدامات گفت: انتشار اطلاعات لایحه بودجه و دسترسی عموم شهروندان به اطلاعات بودجه پیشنهادی ، درخواست از شورایاران و شهروندان برای ارائه پیشنهادات در خصوص تبصره ها و بررسی پیشنهادات مردمی در کمیته بودجه و نظارت مالی، برگزاری دوره آموزشی آشنایی با بودجه ریزی در شهرداری برای شورایاران، الزام شهرداری به دعوت دبیر کارگروه برنامه و بودجه شورایاری منطقه در جلسات تدوین بودجه منطقه، دعوت از رابط هیئت رئیسه و دبیر کارگروه برنامه و بودجه شورایاری منطقه در جلسات بررسی بودجه کمیته بودجه و نظارت مالی شورا و اجرای پروژه های توسعه محلی در سطح محلات با نظر مشورتی شورایاران برای اولین بار در سال ۱۳۹۹ جمله این اقدامات است.
فراهانی افزود: البته این موضوع هم مثل خیلی از مصوبات شورا در بدنه شهرداری با مقاومت هایی روبرو شده است و ما متاسفانه در بخشی از بدنه شهرداری شاهد مقاومت دربرابر عادی شدن این موضوع که با نظر شورایاران و مردم پروژه اجرا کنند هستیم!
عضو شورای شهر تهران بیان کرد: امروز با مشارکت شورایاران در منطقه ۹ شاهد اجرای۳۳ پروژه توسعه محلی با اعتباری بالغ بر ۳۷ میلیارد و ۴۱۲ میلیون تومان در سطح ۸ محله منطقه ۹ با متوسط پیشرفت فیزیکی ۷۲ درصد هستیم.
او گفت: در دوره پنجم با همت و تلاش شهردار محترم ،معاونین،کارکنان و کارگران در منطقه شاهد افتتاح مرکز فرآموز، احداث درمانگاه منطقه ، احداث امتداد خیابان اجتماعی استاد معین ، طراحی و اجرای محله رنگی، طراحی و اجرای پلازای هاشمی، افتتاح مرکز توتیا، اجرای ویدئومپینگ در مناسبت های مختلف بر روی برج آزادی، راه اندازی آبنمای خطی میدان آزادی بعد از ۱۵ سال، تملک قسمتی از اراضی پادگان جی، احداث اندیشه سرای دکتر قریب، احداث مرکز فناوری های هوشمند شهری، احداث بازار میوه تره بار فتح، احداث بازار میوه تره بار جرجانی، تکمیل زیر گذر استاد معین ، اجرای ۱۵۴ طرح و پروژه کوچک و متوسط شهری هستیم.
ناظر رئیس شورا در امور محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران گفت: اما این حق شما و حق همه مردم شهر هست که درباره بودجه اظهار نظر کنند و بودجه با نظر شما باید در محله هزینه بشود تا مشکلات محله حل شود. چه من در شورا باشم یا نباشم مهم این است که شما حق خودتان را درباره بودجه مطالبه کنید و نگذارید بودجه بدون نظر شورایاران و مردم محله صرفا توسط مدیران شهرداری و در پشت درهای بسته تعیین تکلیف شود، چرا که بودجه برای مردم است و مردمی که منابع بودجه را با پرداخت پول به شهرداری تامین می کنند باید درباره نحوه هزینه کرد بودجه اطلاع داشته باشند و محل هزینه بودجه در سطح محله با نظر آنها تعیین شود. نه اینکه شهرداری هر جایی که پیمانکارش دوست داشت یا مدیرش دلش خواست را آسفالت کند، رنگ آمیزی کند و پول مردم را خرج کنند بدون اینکه مشکلی از مشکلات مردم حل بشود.