Deprecated: Optional parameter $Description declared before required parameter $CallbackURL is implicitly treated as a required parameter in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/dima/classes/zarinpal.php on line 123

Deprecated: Optional parameter $Email declared before required parameter $CallbackURL is implicitly treated as a required parameter in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/dima/classes/zarinpal.php on line 123

Deprecated: Optional parameter $Mobile declared before required parameter $CallbackURL is implicitly treated as a required parameter in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/dima/classes/zarinpal.php on line 123

Deprecated: Return type of DUP_PRO_DB_Build_Iterator::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/duplicator-pro/classes/package/class.pack.database.build.iterator.php on line 400

Deprecated: Return type of DUP_PRO_DB_Build_Iterator::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/duplicator-pro/classes/package/class.pack.database.build.iterator.php on line 317

Deprecated: Return type of DUP_PRO_DB_Build_Iterator::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/duplicator-pro/classes/package/class.pack.database.build.iterator.php on line 463

Deprecated: Return type of DUP_PRO_DB_Build_Iterator::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/duplicator-pro/classes/package/class.pack.database.build.iterator.php on line 391

Deprecated: Return type of DUP_PRO_DB_Build_Iterator::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/duplicator-pro/classes/package/class.pack.database.build.iterator.php on line 242

Deprecated: Creation of dynamic property DUP_PRO_Global_Entity::$notices is deprecated in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/duplicator-pro/classes/entities/class.json.entity.base.php on line 263

Deprecated: Return type of WpshDate\WPSH_Jalali::format($format) should either be compatible with DateTime::format(string $format): string, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/wp-shamsi/lib/Date/Jalali.php on line 223

Deprecated: Return type of WpshDate\WPSH_Jalali::setDate($year, $month, $day = 1) should either be compatible with DateTime::setDate(int $year, int $month, int $day): DateTime, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/wp-shamsi/lib/Date/Jalali.php on line 97
برای ایران » تاب آوری و ایمنی برای تهران

تاب آوری و ایمنی برای تهران

یکی از انتظارات مهم شهروندان تهرانی از شورای اسلامی شهر تهران،سیاست گذاری برای ”تاب آوری در برابر زلزله و حوادث ” است. دکتر مجید فراهانی با شناخت دقیق این موضوع و با تکیه بر تجربه چهار سال فعالیت به عنوان نماینده مردم شهر تهران در شورای پنجم تلاش خواهد نمود تا با پیگیری اقدامات شاهد ارتقاء تاب آوری شهر برای زندگی شهروندان باشیم.

چالش های اساسی:

چالش های اساسی فراروی مدیریت شهری در این حوزه عبارتند از:

 1. هماهنگی‌های بین بخشی در درون و بیرون از شهرداری
 2. ایمنی و آسیب‌پذیری ساختمان‌ها
 3. زیرساخت‌های مدیریت مقابله با بحران
 4. آگاهی‌های مردمی نسبت به ایمنی و مدیریت بحران

 هدف راهبردی:

ارتقاء ایمنی شهر و شهروندان

راهبردها:

راهبردهای قابل پیگیری برای حل مشکلات و چالش ها در این حوزه عبارتند از:

 1. ایمن سازی شهر در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز
 2. بهبود سیستم ایمنی، آتش نشانی و مدیریت بحران
 3. افزایش ضریب ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر تهران با رویکرد پیشگیری به جای مقابله
 4. کاربست اصول پدافند غیر عامل در شهر تهران
 5. فرهنگ سازی در زمینه مدیریت بحران
 6. افزایش آمادگی از طریق هوشمندسازی و افزایش قابلیت هشدار و اطلاع رسانی و توسعه راه های اضطراری با هدف کاهش وخامت مخاطرات طبیعی و انسانی
 7. ارتقاء قابلیت بازگشت از طریق افزایش ظرفیت اسکان اضطراری و موقت مردم در اماکن عمومی با کاربری های چندمنظوره
 8. به‌روزرسانی قوانین و مقررات موضوعه به‌منظور تقسیم وظایف متناسب با ایجاد شهر پایدار، تاب آور، رقابت‌پذیر، مدرن و هوشمند

سیاست‌ها:

سیاست های اجرایی برای مدیریت مسائل در این حوزه عبارتند از:

 1. استقرار نظام پایش و کنترل مقررات ملی ساختمان در حوزه ایمنی و آتش نشانی
 2. ایمن سازی محیط شهری در برابر مخاطرات زمین
 3. توانمندسازی و ظرفیت‌سازی مقابله با حوادث و ارتقاء کیفی خدمات ایمنی و آتش‌نشانی مطابق با استانداردهای جهانی
 4. استفاده از ظرفیت های مردمی در آتش نشانی، ایمنی و مدیریت بحران با رویکرد محله محوری
 5. ایجاد نظام جامع اطلاعات و ارتباطات مدیریت بحران و آتش نشان های شهر تهران
 6. پهنه بندی و اولویت بندی ریسک و مداخله متناسب و اثرگذار با تمرکز بر ارتقا ایمنی نواحی، فعالیت ها و کاربری های خطرزا و در معرض خطر
 7. ايجاد مراکز امن براي اداره شهر تهران در شرايط بحران به عنوان مرکز حکومتي کشور
 8. پیگیری و نظارت دقیق بر ایمن‌سازی ساختمان‌های غیر ایمن و خطرآفرین شهری
 9. توسعه پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران با رویکرد افزایش کیفیت خدمات
 10. توسعه ایستگاه‌های فعال شتاب‌نگاری و لرزه‌نگاری
 11. اعمال محدودیت‌های ساخت‌وساز در عرصه‌های با شرایط ناپایدار و مستعد لغزش
 12. تقویت، تشویق و استفاده از سمن‌ها برای آموزش ایمنی و مقابله با بحران

اقدامات کلیدی:

اقدامات کلیدی که در این حوزه برای اجراء و عملیاتی شدن مورد پیگیری و پی جوئی قرار خواهد گرفت عبارتند از:

 1. تهیه نقشه های پهنه بندی خطر و اولویت بندی نواحی شهری از منظر ریسک ایمنی شهری و ارائه در قالب اطلس آسیب پذیری شهر تهران
 2. افزایش ایستگاه های آتش نشانی از ۱۳۰ ایستگاه مورد بهره برداری به ۱۵۰ ایستگاه و کاهش متوسط محدوده تحت پوشش هر ایستگاه از ۶/۵ کیلومتر مربع به ۵ کیلومترمربع
 3. افزایش پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در حال بهره برداری از ۱۰۲ به ۱۵۰ پایگاه
 4. افزایش ایستگاه‏های فعال لرزه نگاری از ۱۳ ایستگاه به ۲۰ ایستگاه
 5. افزایش ایستگاه‌های فعال شتاب نگاری از ۱۸ ایستگاه به ۳۰ ایستگاه
 6. پایگاه‏های مجهز به سیستم ارتباطي خاص با سازمان (دريافت داده¬هاي برخط شتاب نگاري)
 7. کاهش میانگین زمان رسیدن به محل حادثه
 8. کاهش میانگین زمان رسیدن به محل آتش سوزی
 9. تکمیل شبکه اصلی هدایت و مدیریت آب‌های سطحی و احداث سرشاخه‌ها از ۵۱۷ کیلومتر موجود به ۵۵۰ کیلومتر
 10. مقاوم‏سازی پل های شهر از تعداد ۱۶ پل به ۳۰ پل مقاوم شده
 11. تهیه بسته های اجرایی و تشویقی برای ورود موثر بخش خصوصی در زمینه بازرسی، ایمن سازی و مقاوم سازی بناها
 12. تهيه شناسنامه ابنيه فني، پل‌ها و مراكز حساس، حياتي و مهم شهر
 13. تهيه و اجرای طرح جامع حرايم شبكه هاي برق فشار قوي، لوله هاي اصلي انتقال گاز و ساير تاسيسات مهم شهري با همکاری دستگاه های ذیربط
 14. پایگاه‏های مجهز به سیستم ارتباطي خاص با سازمان (دريافت داده¬هاي برخط شتاب نگاري)
 15. ميزان پيشرفت و تكميل نرم افزار تخمین خسارت زلزله
 16. فعالسازی مرکز هماهنگی و عملیات اضطراری EOC شهر تهران
 17. تشكيل و پیگیری برنامه‌هاي پايدارسازي گروه‌هاي دوام (تجمعی)