Deprecated: Return type of DUP_PRO_DB_Build_Iterator::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/duplicator-pro/classes/package/class.pack.database.build.iterator.php on line 400

Deprecated: Return type of DUP_PRO_DB_Build_Iterator::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/duplicator-pro/classes/package/class.pack.database.build.iterator.php on line 317

Deprecated: Return type of DUP_PRO_DB_Build_Iterator::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/duplicator-pro/classes/package/class.pack.database.build.iterator.php on line 463

Deprecated: Return type of DUP_PRO_DB_Build_Iterator::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/duplicator-pro/classes/package/class.pack.database.build.iterator.php on line 391

Deprecated: Return type of DUP_PRO_DB_Build_Iterator::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/duplicator-pro/classes/package/class.pack.database.build.iterator.php on line 242

Deprecated: Return type of WpshDate\WPSH_Jalali::format($format) should either be compatible with DateTime::format(string $format): string, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/wp-shamsi/lib/Date/Jalali.php on line 223

Deprecated: Return type of WpshDate\WPSH_Jalali::setDate($year, $month, $day = 1) should either be compatible with DateTime::setDate(int $year, int $month, int $day): DateTime, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/wp-shamsi/lib/Date/Jalali.php on line 97
برای ایران » صیانت از باغات برای تهران

صیانت از باغات برای تهران

یکی از انتظارات مهم شهروندان تهرانی از شورای اسلامی شهر تهران،سیاست گذاری برای ”صیانت و حفاظت از باغات و توسعه فضای سبز” است. دکتر مجید فراهانی با شناخت دقیق این موضوع و با تکیه بر تجربه چهار سال فعالیت به عنوان نماینده مردم شهر تهران در شورای پنجم تلاش خواهد نمود تا با پیگیری اقدامات شاهد صیانت و حفاظت از باغات و توسعه فضای سبز  برای زندگی شهروندان باشیم.

چالش های اساسی:

چالش های اساسی فراروی مدیریت شهری در این حوزه عبارتند از:

 1. کمبود شدید اراضی مناسب توسعه فضای سبز در شهر تهران بويژه در مناطق پرتراکم شهر تهران
 2. تخریب باغات و تغییر کاربری فضای سبز
 3. کمبود منابع آبی پایدار جهت آبیاری فضای سبز
 4. عدم تعریف جایگاه مناسب ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری

 

هدف راهبردی:

ارتقاء کیفیت زیست شهری

 

راهبردها:

راهبردهای قابل پیگیری برای حل مشکلات و چالش ها در این حوزه عبارتند از:

 1. توسعه محورهای سبز و یکپارچه سازی فضای سبز شهری در قالب ساماندهی محورهای سبز و روددره ها
 2. استفاده از سیستم های نوین آبرسانی، آبیاری فضای سبز و ساماندهی و احیای منابع آبی پایدار
 3. آموزش و فرهنگ سازی در حوزه زیست محیطی
 4. ارائه سیاست های حمایتی و تشویقی لازم در قالب طرح حمایتی جهت حفظ باغات و تغییر استفاده از باغات

سیاست‌ها:

سیاست های اجرایی برای مدیریت مسائل در این حوزه عبارتند از:

 1. توسعه فضای سبز پیراشهری با تأکید بر طرح کمربند سبز
 2. شناسایی عرصه های جدید جهت ایجاد فضاهای سبز شهری
 3. حفظ و صیانت از باغات شهر تهران
 4. توسعه شبکه آب‌رسانی برای فضای سبز و استحصال آب قابل‌استفاده از طریق تصفیه فاضلاب برای آبیاری فضای سبز
 5. استفاده از گونه‌های زینتی مقاوم و سازگار و کاشت گونه های کم آب بر در فضای سبز شهری
 6. حفاظت و ساماندهی کوهساران و کوهپایه‌های پیرامونی شهر با ایجاد کمربند سبز، تجهیز رود دره‌ها و …

اقدامات کلیدی:

اقدامات کلیدی که در این حوزه برای اجراء و عملیاتی شدن مورد پیگیری و پی جوئی قرار خواهد گرفت عبارتند از:

 1. افزایش سرانه کل فضاهای سبز شهری از ۱۵/۱۶ به بیش از 18 متر مربع با اولویت مناطق کم برخوردار
 2. ساماندهی و بازسازی قنوات شهر تهران
 3. افزایش مساحت فضاي سبز پیرامون شهر (جنگل‏کاری و کمربند سبز )
 4. افزایش راندمان مصرف بهینه آب جهت آبیاری فضای سبز از 50 درصد کنونی، به 75 درصد
 5. افزایش مساحت فضای سبز تحت پوشش شبکه آب رسانی از ۷۸۵۹ هکتار به 10000 هکتار
 6. افزایش مساحت رود دره‏های ساماندهی شده
 7. طول مسیل های ساماندهی و بازسازی شده برای آبیاری فضای سبز از ۱۱۱ کیلومتر موجود به ۱۳۰ کیلومتر
 8. تدقیق اطلاعات قنوات به وسیله روی هم گذاری 4 لایه اطلاعاتی GIS قنوات تهران از ارگانهای مختلف
 9. درختان ساماندهی شده به کل درختان از ۱۶ درصد فعلی به 50 درصد
 10. تهیه شناسنامه باغات و ایجاد ساز و کار حفظ و صیانت از باغات شهر
 11. اختصاص 100 درصد جرائم ناشی از قطع درختان به تملک باغات