شفافیت و مبارزه با فساد برای تهران

یکی از انتظارات مهم شهروندان تهرانی از شورای اسلامی شهر تهران،سیاست گذاری برای ”شفافیت و مبارزه با فساد و برقراری دسترسی عمومی شهروندان به اطلاعات در حوزه مدیریت شهری به‌منظور تحقق مشارکت شهروندان” است. دکتر مجید فراهانی با شناخت دقیق این موضوع و با تکیه بر تجربه چهار سال فعالیت به عنوان نماینده مردم شهر تهران در شورای پنجم تلاش خواهد نمود تا با پیگیری اقدامات شاهد شفافیت و مبارزه با فساد و برقراری دسترسی عمومی شهروندان به اطلاعات در حوزه مدیریت شهری به‌منظور تحقق مشارکت شهروندان برای زندگی باشیم.

چالش های اساسی:

چالش های اساسی فراروی مدیریت شهری در این حوزه عبارتند از:

 1. قوانین و مقررات متناسب با الزامات حکمروایی خوب شهری
 2. مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی
 3. عدم وجود شفافیت
 4. عدم وجود نظام آماری مناسب و قابل‌اتکا
 5. پایگاه‌های اطلاعات شهری و بروزرسانی اطلاعات
 6. نبود مشارکت‌پذیری شهروندان

هدف راهبردی:

افزایش شفافیت، مشارکت و بروزرسانی اطلاعات

راهبردها:

راهبردهای قابل پیگیری برای حل مشکلات و چالش ها در این حوزه عبارتند از:

 1. پاسخگویی، رانت زدایی، ایجاد شفافیت در نظام تصمیم سازی و تصمیم‌گیری و ارتقاء سلامت اداری
 2. افزایش مشارکت شهروندان و ذینفعان در فرآیند تصمیم سازی و برنامه‌ریزی شهری
 3. ایجاد و تقویت پایگاه‌های اطلاعاتی

سیاست‌ها:

سیاست های اجرایی برای مدیریت مسائل در این حوزه عبارتند از:

 1. دسترسی به جریان آزاد اطلاعات، به عنوان لازمه شفافیت و مشارکت
 2. اطلاع‌رسانی به‌موقع، جامع، شفاف، قابل‌اتکا و دسترس‌پذیر از تصمیمات مدیریت شهری از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی
 3. ایجاد زیرساخت‌های لازم به‌منظور کاهش مراجعه و مواجهه مستقیم شهروندان با کارکنان شهرداری
 4. ارتقاء فرهنگ تکریم ارباب‌رجوع و خدمت‌رسانی به شهروندان
 5. توانمندسازی و توسعه ظرفیت‌های جوامع محلی و شورایاری‌ها و ارتقای دانش و توانایی‌های علمی و تجربی آن‌ها به‌منظور ایفای نقش کارآمد آن‌ها متناسب با سیاست‌های تمرکززدایی

اقدامات کلیدی:

اقدامات کلیدی که در این حوزه برای اجراء و عملیاتی شدن مورد پیگیری و پی جوئی قرار خواهد گرفت عبارتند از:

 1. صیانت و تقدیر از گزارشگران فساد
 2. برگزاری همایش سالانه تجلیل از شهروندان و کارکنان گزارشگر فساد در شهرداری
 3. ایجاد و بروزرسانی سامانه تحلیل اطلاعات با اتصال به بانک های اطلاعاتی
 4. انتشار به روز تمامی اطلاعات و داده های قابل انتشار
 5. فراهم نمودن دسترسی شهروندان به داده ها در چارچوب استاندارد داده باز و قانون انتشار اطلاعات
 6. دسترسی عموم شهروندان به فیش حقوقی مدیران شهرداری
 7. دسترسی عموم شهروندان به اطلاعات مناقصات و مزایدات پروژه ها و فعالیت های شهرداری تهران
 8. ارتقاء سامانه شفافیت و بروزرسانی تمامی قراردادهای مناطق و سازمان ها، شرکت ها در آن سامانه
 9. مشارکت حداکثری ذینفعان شهری اعم از شهروندان، تشکل های مردم نهاد، سازمان ها، بخش خصوصی و … در مدیریت شهری تهران
 10. نظرسنجی از شهروندان و ذینفعان در اولویت بندی پروژه های شهری و تدوین مشارکتی طرح های توسعه شهری