اصلاح و بهبود مدیریت برای تهران

یکی از انتظارات مهم شهروندان تهرانی از شورای اسلامی شهر تهران،سیاست گذاری برای ”هوشمندسازی، مدیریت منابع انسانی، اصلاح و بهبود نظام مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهر” است. دکتر مجید فراهانی با شناخت دقیق این موضوع و با تکیه بر تجربه چهار سال فعالیت به عنوان نماینده مردم شهر تهران در شورای پنجم تلاش خواهد نمود تا با پیگیری اقدامات شاهد هوشمندسازی، مدیریت منابع انسانی، اصلاح و بهبود نظ...