شفافیت و مبارزه با فساد برای تهران

یکی از انتظارات مهم شهروندان تهرانی از شورای اسلامی شهر تهران،سیاست گذاری برای ”شفافیت و مبارزه با فساد و برقراری دسترسی عمومی شهروندان به اطلاعات در حوزه مدیریت شهری به‌منظور تحقق مشارکت شهروندان” است. دکتر مجید فراهانی با شناخت دقیق این موضوع و با تکیه بر تجربه چهار سال فعالیت به عنوان نماینده مردم شهر تهران در شورای پنجم تلاش خواهد نمود تا با پیگیری اقدامات شاهد شفافیت و مبارزه با فساد و برق...

اصلاح و بهبود مدیریت برای تهران

یکی از انتظارات مهم شهروندان تهرانی از شورای اسلامی شهر تهران،سیاست گذاری برای ”هوشمندسازی، مدیریت منابع انسانی، اصلاح و بهبود نظام مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهر” است. دکتر مجید فراهانی با شناخت دقیق این موضوع و با تکیه بر تجربه چهار سال فعالیت به عنوان نماینده مردم شهر تهران در شورای پنجم تلاش خواهد نمود تا با پیگیری اقدامات شاهد هوشمندسازی، مدیریت منابع انسانی، اصلاح و بهبود نظ...

پروژه های توسعه محلی برای تهران

بدون شک اجرای پروژه های توسعه محلی با اخذ نظر مشورتی از شورایاران در تعیین پروژه ها یکی از اقدامات کلیدی شورای اسلامی شهر تهران در دوره پنجم به شمار می آید.این حرکت نو که با تبصره 42 متمم بودجه سال 1398 آغاز و در بودجه سال 1399 و 1400 ادامه یافت در دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران نیز پیگیری و بر تداوم اجرای آن تاکید خواهد شد تا ما شاهد توسعه متوازن محلات و حل مشکلات و چالش های فرا روی زندگی ...