فعالیت قانونی شورایاری برای تهران

شورای اسلامی شهر تهران در دوره اول با تصویب مصوبه تشکیل انجمن شورایاری محلات، نهاد مشارکت مسئولانه مردم محلات شهر از طریق شورایاران را ایجاد نمود و خوشبختانه تا کنون با برگزاری پنج دوره انتخابات شاهد تشکیل و فعالیت اعضاء محترم دوره پنجم شورایاری محلات هستیم. متاسفانه تفسیرهای متفاوت برخی دستگاههای مسئول و رای دیوان عدالت اداری درباره انتخابات شورایاری ها تداوم فعالیت این نهاد محلی و مردمی را با...