عدالت در توزیع امکانات برای تهران

یکی از انتظارات مهم شهروندان تهرانی از شورای اسلامی شهر تهران،سیاست گذاری برای ” عدالت در دسترسی به زیرساخت ها و توسعه متوازن منطقه ای ” است. دکتر مجید فراهانی با شناخت دقیق این موضوع و با تکیه بر تجربه چهار سال فعالیت به عنوان نماینده مردم شهر تهران در شورای پنجم تلاش خواهد نمود تا با پیگیری اقدامات شاهد کاهش فاصله میان محلات و مناطق در دسترسی به امکانات و زیرساخت های شهری  برای زندگی شهروندان...