آسمان آبی، زمین پاک برای تهران

یکی از انتظارات مهم شهروندان تهرانی از شورای اسلامی شهر تهران،سیاست گذاری برای " کاهش و رفع آلودگی هوا و آلودگی‌های زیست‌محیطی " است. دکتر مجید فراهانی با شناخت دقیق این موضوع و با تکیه بر تجربه چهار سال فعالیت به عنوان نماینده مردم شهر تهران در شورای پنجم تلاش خواهد نمود تا با پیگیری اقدامات شاهد کاهش آلودگی هوا ، محیط زیست و مشکلات ناشی از آن برای زندگی شهروندان باشیم.  چالش های ...