حمل‌ونقل عمومی کارآمد برای تهران

یکی از انتظارات مهم شهروندان تهرانی از شورای اسلامی شهر تهران،سیاست گذاری برای ”ترافیک، عبور و مرور روان و توسعه شبکه حمل‌ونقل عمومی ” است. دکتر مجید فراهانی با شناخت دقیق این موضوع و با تکیه بر تجربه چهار سال فعالیت به عنوان نماینده مردم شهر تهران در شورای پنجم تلاش خواهد نمود تا با پیگیری اقدامات شاهد ترافیک، عبور و مرور روان و توسعه شبکه حمل‌ونقل عمومی کارآمد برای زندگی شهروندان باشیم. ...