تاب آوری و ایمنی برای تهران

یکی از انتظارات مهم شهروندان تهرانی از شورای اسلامی شهر تهران،سیاست گذاری برای ”تاب آوری در برابر زلزله و حوادث ” است. دکتر مجید فراهانی با شناخت دقیق این موضوع و با تکیه بر تجربه چهار سال فعالیت به عنوان نماینده مردم شهر تهران در شورای پنجم تلاش خواهد نمود تا با پیگیری اقدامات شاهد ارتقاء تاب آوری شهر برای زندگی شهروندان باشیم. چالش های اساسی: چالش های اساسی فراروی ...