فعالیت قانونی شورایاری برای تهران

شورای اسلامی شهر تهران در دوره اول با تصویب مصوبه تشکیل انجمن شورایاری محلات، نهاد مشارکت مسئولانه مردم محلات شهر از طریق شورایاران را ایجاد نمود و خوشبختانه تا کنون با برگزاری پنج دوره انتخابات شاهد تشکیل و فعالیت اعضاء محترم دوره پنجم شورایاری محلات هستیم. متاسفانه تفسیرهای متفاوت برخی دستگاههای مسئول و رای دیوان عدالت اداری درباره انتخابات شورایاری ها تداوم فعالیت این نهاد محلی و مردمی را با...

عدم وجود سند ثبتی برای برخی از شهرک های منطقه ۲۱؛ شهرداری پیگیری کند

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران پس از استماع گزارش رابط شورایاری منطقه ۲۱ گفت: سازندگانی شهرک های مختلف را در این منطقه ساخته اما مشاعات و سرانه ها را تامین نکردند در صورتی که جز تعهداتشان بودندکه نشان می دهد شهرداری منطقه باید در ایجاد گرفتن تضمین از تعاونی ها جدیت بیشتری داشته باشند و این امر را پیگیری کند. مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جریان ...

شهروندان تهرانی انتظار رسیدگی بدون اغماض تخلفات در شهرداری تهران را دارند

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران به لزوم اجرای جزء ۱۲ و ۱۳ بند الف مصوبه گزارش حسابرسی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران برای سال مالی1393 تاکید کرد. مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران گفت: رعایت قانون و اجرای مصوبات شورا مهم ترین انتظار اعضا شورا از شهردار و مدیران شهرداری تهران است تا با رعایت و اجرای دقیق و به موقع مصوبات شورا زمینه اداره هر چه بهت...

بودجه ریزی مشارکتی با استفاده از نظر مردم باید در دوره ششم ادامه یابد

مجید فراهانی، ناظر رئیس شورا در امور محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر و رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جریان بازدید از پروژه های در حال تکمیل منطقه ۹ و در جمع اعضای شورایاری منطقه گفت: منابع و مصارف بودجه شهرداری را تک تک شهروندان تهرانی با پرداخت بهای خدمات و عوارض عمومی شهر یا عوارض پروانه ساختمانی تامین می کنند اما متاسفانه شاهد هستیم که سالها در روند تدوین بودجه شهرداری ،ای...