فعالیت قانونی شورایاری برای تهران

شورای اسلامی شهر تهران در دوره اول با تصویب مصوبه تشکیل انجمن شورایاری محلات، نهاد مشارکت مسئولانه مردم محلات شهر از طریق شورایاران را ایجاد نمود و خوشبختانه تا کنون با برگزاری پنج دوره انتخابات شاهد تشکیل و فعالیت اعضاء محترم دوره پنجم شورایاری محلات هستیم. متاسفانه تفسیرهای متفاوت برخی دستگاههای مسئول و رای دیوان عدالت اداری درباره انتخابات شورایاری ها تداوم فعالیت این نهاد محلی و مردمی را با چالش هایی مواجه نموده است که نیازمند حضور مسئولانه،پیگیری جدی و اثربخش شورای اسلامی شهر تهران در دوره ششم برای به ثمر نشستن تلاش های انجام گرفته توسط شورای پنجم می باشد. دکتر مجید فراهانی متعهد است در صورت انتخاب به عنوان نماینده مردم در شورای ششم اقدامات زیر را در «پیگیری تصویب فعالیت قانونی شورایاری محلات» با تمام توان پیگیری نماید:

  • پیگیری ارائه لایحه اصلاح بند7 ماده 80 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران توسط دولت به مجلس شورای اسلامی
  • پیگیری تصویب طرح «برگزاری انتخابات،تشکیل و فعالیت شورایاری محلات شهر تهران» ارائه به شورای عالی استانها جهت تصویب و ارائه به مجلس شورای اسلامی
  • رایزنی با رئیس محترم قوه قضائیه برای تداوم فعالیت دوره پنجم شورایاری تا حل مشکلات قانونی برگزاری انتخابات شورایاری محلات دوره ششم

تا زمینه بهره مندی شهر و شهروندان از نتایج و عواید فعالیت شورایاری محلات را تداوم بخشد.

شورایاران به عنوان منتخبان مردم محلات شهر باید با راهبری و مدیریت موثر «ستاد هماهنگی شورایاری ها» نقش موثر خود را در تصمیم سازی و نظارت میدانی محلی بر عملکرد مدیریت شهری ایفا نمایند،تا مشارکت شهروندان در اداره و مدیریت امور محله معنا یابد.بر همین اساس بازنگری در  فرآیندها،ساختار و نحوه اداره ستاد شورایاری ها امری ضروری است که در دوره ششم مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت.