Deprecated: Optional parameter $Description declared before required parameter $CallbackURL is implicitly treated as a required parameter in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/dima/classes/zarinpal.php on line 123

Deprecated: Optional parameter $Email declared before required parameter $CallbackURL is implicitly treated as a required parameter in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/dima/classes/zarinpal.php on line 123

Deprecated: Optional parameter $Mobile declared before required parameter $CallbackURL is implicitly treated as a required parameter in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/dima/classes/zarinpal.php on line 123

Deprecated: Return type of DUP_PRO_DB_Build_Iterator::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/duplicator-pro/classes/package/class.pack.database.build.iterator.php on line 400

Deprecated: Return type of DUP_PRO_DB_Build_Iterator::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/duplicator-pro/classes/package/class.pack.database.build.iterator.php on line 317

Deprecated: Return type of DUP_PRO_DB_Build_Iterator::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/duplicator-pro/classes/package/class.pack.database.build.iterator.php on line 463

Deprecated: Return type of DUP_PRO_DB_Build_Iterator::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/duplicator-pro/classes/package/class.pack.database.build.iterator.php on line 391

Deprecated: Return type of DUP_PRO_DB_Build_Iterator::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/duplicator-pro/classes/package/class.pack.database.build.iterator.php on line 242

Deprecated: Creation of dynamic property DUP_PRO_Global_Entity::$notices is deprecated in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/duplicator-pro/classes/entities/class.json.entity.base.php on line 263

Deprecated: Return type of WpshDate\WPSH_Jalali::format($format) should either be compatible with DateTime::format(string $format): string, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/wp-shamsi/lib/Date/Jalali.php on line 223

Deprecated: Return type of WpshDate\WPSH_Jalali::setDate($year, $month, $day = 1) should either be compatible with DateTime::setDate(int $year, int $month, int $day): DateTime, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/wp-shamsi/lib/Date/Jalali.php on line 97
برای ایران » عدم وجود سند ثبتی برای برخی از شهرک های منطقه ۲۱؛ شهرداری پیگیری کند

عدم وجود سند ثبتی برای برخی از شهرک های منطقه ۲۱؛ شهرداری پیگیری کند

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران پس از استماع گزارش رابط شورایاری منطقه ۲۱ گفت: سازندگانی شهرک های مختلف را در این منطقه ساخته اما مشاعات و سرانه ها را تامین نکردند در صورتی که جز تعهداتشان بودندکه نشان می دهد شهرداری منطقه باید در ایجاد گرفتن تضمین از تعاونی ها جدیت بیشتری داشته باشند و این امر را پیگیری کند.

مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جریان دویست و نودمین جلسه علنی شورای شهر تهران و پس از استماع گزارش نماینده شورایاری منطقه ۲۱ گفت: منطقه ۲۱ دارای بافت صنعتی است و مهم ترین مشکل ذاتی منطقه شکل جغرافیایی آن بوده که شبیه باریکه غزه است.
او افزود: هیچ منطقه ای به این شکل دارای پراکندگی نیست که این امر عملا دو مشکل اساسی ایجاد کرده که یکی مشکل در حمل و نقل و دیگری خدمت رسانی در حوزه خدمات شهری است.
فراهانی تصریح کرد: این امر هزینه های خدمات شهری و نقل و انتقال را بالا برده است و دویست هزار نفری که در طول این باریکه پراکنده هستند در رفت و آمد به تهران دچار مشکل جدی هستند.
عضو شورای شهر تهران در رابطه با پروژه های کوچک مقیاس محلی عنوان کرد: این پروژه ها جز کارهای ارزشمندی بوده که از سال ۹۹ کلید خورده و اکنون ادامه دارد. از ۶۱ پروژه توسعه محلی در این منطقه ۲۰ پروژه فعال است که متوسط پیشرفت فیزیکی آن ۱۱ درصد است. مهم ترین سوال من این بوده دلیل پیشرفت فیزیکی این پروژه این مقدار است.
او ادامه داد: چرا از ۶۱ پروژه تنها ۲۰ پروژه فعال شده است. مسئله دیگر غلبه جهت گیری نگه داشت شهری بر ایجاد زیر ساخت شهری است. ما بر اساس الزامات برنامه توسعه سوم و سند چشم انداز و برنامه ششم توسعه کشور باید ۴۰ درصد اعتبارات سرمایه ای بحث های پروژه ای باشد.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران تاکید کرد: حدود ۳۵ درصد اعتبارات تملک سرمایه ای تا ۶۵ درصد اعتبارات هزینه ای است و حدود ۱۶۱ میلیارد ریالی کسری در این زمینه داریم. البته با اختصاص بودجه توسعه های محلی تا حدی این امر جبران می شود اما مسئله مهم این است که پیشرفت فیزیکی این پروژه ها بسیار اندک است.
فراهانی با بیان اینکه در تک تک محلات، پیشبرد پروژه های توسعه محلی دارای اهمیت است، افزود: البته عنوان کنم برخی از پروژه های میان بخشی مهم است. عدم وجود سند برای برخی از محلات مانند تهرانسر غربی و شهرک استقلال و محله غزالی از جمله مشکلات است که شهرداری این مشکل را باید پیگیری کند.
او در پایان تاکید کرد: سازندگانی شهرک های مختلف را در این منطقه ساخته اما مشاعات و سرانه ها را تامین نکردند در صورتی که جز تعهداتشان بودند. تعاونی ها ساختمان های تجاری و مسکونی را ساخته اما به تعهدات دیگرشان پایبند نبودند که نشان می دهد شهرداری منطقه باید در ایجاد گرفتن تضمین از تعاونی ها تلاش بیشتری داشته باشند و این امر را با جدیت پیگیری کند.