شهروندان تهرانی انتظار رسیدگی بدون اغماض تخلفات در شهرداری تهران را دارند

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران به لزوم اجرای جزء ۱۲ و ۱۳ بند الف مصوبه گزارش حسابرسی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران برای سال مالی1393 تاکید کرد.

مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران گفت: رعایت قانون و اجرای مصوبات شورا مهم ترین انتظار اعضا شورا از شهردار و مدیران شهرداری تهران است تا با رعایت و اجرای دقیق و به موقع مصوبات شورا زمینه اداره هر چه بهتر شهر و شهرداری تهران فراهم شود.

او افزود: بر همین اساس و به منظور تاکید بر اجرای دقیق و به موقع تکالیف قانونی به‌ عنوان نماینده مردم شریف تهران در اجرای بند ۳ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور،درباره لزوم « اجرای جزء ۱۲ و ۱۳ بند الف مصوبه گزارش حسابرسی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ » تذکر می دهم.

فراهانی تاکید کرد: شورای اسلامی شهر تهران در اجرای بند ج ماده ۴۴ آیین نامه مالی شهرداریها و بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور گزارش حسابرسی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ را در ۲۴۱ جلسه علنی خود بررسی و تصویب کرد. بر اساس این مصوبه شهرداری تهران موظف شده بود با عنايت به عدم تسليم اظهارنامه مالياتي سال ۱۳۹۳ از سوي مديران وقت سازمان كه سبب ايجاد بدهي مالياتي براي سازمان شده است و تخلف مديران وقت از اجراي تبصره دوم ماده ۱۱۹ قانون ماليات‌هاي مستقيم، پرونده متخلفين را به هيئت رسيدگي به تخلفات اداري شهرداري تهران ارسال کرده تا برابر مقررات با ايشان برخورد شود، لازم است گزارش نتيجه اقدامات به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه گردد.

او گفت: نسبت به معرفي مديران وقت سازمان كه در انجام وظايف قانوني تعلل و يا اقدام غير قانوني مرتكب شده‌اند به دستگاه قضايي اقدام شود.

عضو شورای شهر تهران عنوان کرد: متاسفانه تا کنون شاهد اقدام برای اجراء این تکالیف از سوی شهرداری تهران نبوده ایم که شایسته است اقدام لازم از سوی شهرداری در اسرع وقت صورت گیرد.

فراهانی گفت: شهروندان معزز تهرانی از مدیریت شهری انتظار رسیدگی بدون اغماض به تخلفات در شهرداری تهران را دارند که لازم است در پاسخ به مطالبه شهروندان، جناب آقای دکتر حناچی؛شهردار تهران برای اجرای تکالیف مقرر در مصوبات گزارشات حسابرسی در اسرع وقت اقدام لازم را به عمل آورند.